Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van Wens Chalets. 

Reservering maken

U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid. Ook kunt u via onze website achterhalen of een bepaald chalet nog vrij is. Mocht dit het geval zijn, kunnen wij deze voor u reserveren of u eerst een vrijblijvende optie verlenen. Na telefonische bevestiging of een bevestiging per e-mail is de reservering van uw zijde definitief.

Bij een boeking per e-mail en/of telefoon dient u binnen een week het door Wens Chalets verstrekte aanmeldingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging met factuur dient u 25% van de totale reissom plus eenmalig € 35,- administratiekosten plus de eventuele kosten voor een verzekering als aanbetaling te voldoen. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis bij Wens Chalets BV bijgeschreven te zijn. Bij aanmelding binnen 8 weken voor de aanvang van de reis dient u per omgaande de gehele reissom te voldoen. Bij reservering binnen 2 weken voor aanvang van de reis, verzoeken wij u de reissom middels een per omgaande aan Wens Chalets over te maken. Graag bij alle betalingen het factuurnummer dat op de bevestiging staat, vermelden. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is financieel hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die hij/zij heeft aangemeld en voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd. De annuleringsbepalingen zoals vermeld onder annulering zijn van toepassing. Bij wanbetaling komen alle kosten inclusief incassokosten voor rekening van de deelnemer.

Wanneer u bij Wens Chalets reserveert is Wens Chalets BV uw contractspartij en verantwoordelijk voor uw boeking. Wens Chalets BV boekt geen accommodaties bij derde partijen.

Indeplaatsstelling

(alleen bij groepsreserveringen mogelijk)
Als één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) vervangen worden door een andere persoon c.q. door andere personen. De andere persoon(personen) voldoet(n) aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. De annuleringsverzekering staat op naam, dus deze kan niet worden overgenomen.

Indien groepsleden die zich bij Wens Chalets BV al hebben aangemeld willen annuleren, dienen zij zich te houden aan onze annuleringsvoorwaarden.

Reissom

Wat in de reissom inclusief is, staat duidelijk vermeld bij de prijzen. Bij de reissommen zijn in ieder geval niet inbegrepen:

 • De kosten van de reis- en annuleringsverzekering

 • Uitgaven van persoonlijke aard, parkeergelden en dergelijke

 • Verblijfsbelasting / toeristenbelasting

 • Sterk alcoholische dranken

 • Lunch

De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en zijn gebaseerd op prijzen en voorwaarden, zoals deze in mei 2015 bekend waren. Wij houden ons het recht voor deze reissommen te wijzigen, indien daartoe aanleiding bestaat door grote onvoorziene koersveranderingen.

Dranken

Dranken, met uitzondering van sterk alcoholische dranken, zijn inclusief. Wens Chalets BV behoudt zich het recht voor bij overmatig drankgebruik en/of drankmisbruik de overige drankkosten aan de betreffende gast / groep in rekening te brengen.

Groepsboekingen

Wanneer u het minimumaantal personen geldend voor een specifiek chalet, vermenigvuldigd met de (volwassen) prijs per persoon, dan berekent u het minimum te betalen bedrag om dat chalet privé af te huren. Komt u met meer personen dan het vermelde (hoogseizoen)minimum, dan krijgt elke volwassene boven dit minimum 30% korting (de zogenaamde groepskorting). Groepskortingen gelden alleen voor volledig geboekte weken. Kinderen van 4 t/m 10 jaar ontvangen standaard 30% korting en kinderen van 2 tot en met 3 jaar betalen altijd € 250,- per persoon. Indien u met uw groep hierdoor niet aan het minimumbedrag voldoet om het chalet privé af te huren, dan zullen wij een toeslag privé huur doorberekenen.

Alleen de hoofdverantwoordelijke ontvangt de rekening voor het totale bedrag. Indien u de rekening per persoon wilt ontvangen, rekenen wij
€ 35,- administratiekosten per verzonden rekening en wordt de boeking als individueel behandeld en vervalt de groepskorting. Om voor groepskorting in aanmerking te komen, dient er een organisator te zijn die verantwoordelijk is voor de gehele boeking. De financiële, administratieve afhandeling van de boeking en informatieverstrekking vindt plaats via deze persoon. De aanbetaling en het restant van de reissom wordt alleen door de hoofdboeker overgemaakt. Als er personen binnen de groep annuleren en daardoor het minimumaantal personen niet wordt bereikt, dan bent u toch verplicht tot het betalen van het minimumaantal deelnemers of u kunt een "indeplaatsstelling" doen.

Indien groepsleden die zich bij Wens Chalets BV al hebben aangemeld willen annuleren, dienen zij zich te houden aan onze annuleringsvoorwaarden. Als u een heel chalet voor een groep afhuurt, raden wij u aan voor alle deelnemers een annuleringsverzekering bij ons af te sluiten (hoofdboeker is verantwoordelijk voor de reissom). Er wordt een minimumaantal volledig betalende berekend bij reservering van het gehele chalet. Sommige chalets hebben een hoog- en laagseizoen minimum.

Individuele boekingen

Hierbij is er geen sprake van een minimumaantal volledig betalende personen. Bij individuele boekingen vervalt de groepskorting:

 • Baby’s tot en met 1 jaar: gratis

 • 2 tot en met 3 jaar: € 250,- (mits ze bij de ouders op de kamer verblijven)

 • 4 tot en met 10 jaar: 30% korting (mits ze bij de ouders op de kamer verblijven)

 • Bij één of twee kinderen is het de gewoonte dat er bedden worden bijgezet op de ouderkamer

 • Bij drie of meer kinderen, hebben kinderen recht op een eigen kamer

 • De toeslag voor enkel gebruik van een meerpersoonskamer (alleen mogelijk buiten het hoogseizoen), kunt u opvragen bij Wens Chalets

Reisbescheiden

Indien de reissom volledig betaald is, kunt u de digitale reisbescheiden uiterlijk één week voor vertrek verwachten. Bij de reisbescheiden ontvangt u een routebeschrijving met het e-mailadres van de staf. Daarnaast ontvangt u meer algemene informatie over uw verblijf in het chalet.

Annulering

Een aanmelding kan slechts per e-mail of post ongedaan gemaakt worden. Als een reis wordt geannuleerd, zijn per persoon de volgende bedragen verschuldigd aan Wens Chalets BV:

 • Bij annulering tot 16 weken voor aanvang van de geboekte reis bent u het aanbetalingsbedrag (25% van de totale reissom) verschuldigd, plus de gehele premie van een afgesloten verzekeringen en een het gehele bedrag van een geboekte transfer indien u deze geboekt heeft bij uw reis. Voorwaarde is dat er nog steeds aan het minimum te betalen bedrag wordt voldaan. Uitzondering hierop voor een groepsreservering: bij een gedeeltelijke annulering kunnen de kosten hoger zijn of dat overige deelnemers meerkosten moeten betalen omdat de bezetting in de accommodatie is veranderd.

 • Bij annulering tussen 16 weken en 3 weken voor aanvang van de geboekte reis bent u 90% van de reissom plus de premie van eventueel afgesloten verzekeringen en indien u een transfer geboekt heeft het gehele bedrag voor de transfer verschuldigd.

 • Bij annulering binnen drie weken voor de dag van vertrek (inclusief de dag van aankomst) bent u de totale reissom plus de premie van eventueel afgesloten verzekeringen en indien u een transfer geboekt heeft het gehele bedrag voor de transfer verschuldigd.

Bij annulering met een volgens de annuleringsverzekering voorwaarden geldige reden, ontvangt u van de annuleringsverzekering 100% van de reissom terug, exclusief de premie voor de annuleringsverzekering en de administratiekosten.

Reserveringskosten c.q. bijboekingen

Voor de reis- /huursom wordt per boeking c.q een door u aangegeven wijziging € 35,- reserverings-/administratiekosten in rekening gebracht. Voor bijboeken van extra personen brengen wij geen administratiekosten in rekening.

Reiswijzigingen

In het geval dat Wens Chalets BV gedwongen wordt belangrijke wijzigingen in de reserveringsovereenkomst te maken of de boeking zelf moet annuleren, zal Wens Chalets BV de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Wens Chalets BV verplicht zich dan eventueel een alternatief van tenminste hetzelfde niveau aan te bieden en/of geeft de deelnemer het recht tot annuleren. Reeds betaalde gelden (inclusief verzekeringsgelden en administratiekosten) zullen dan zo snel mogelijk teruggestort worden.

Indien een chalet door de volgende omstandigheden niet kan worden bereikt, geldt hiervoor geen restitutie:
- sneeuwval, lawinegevaar, afsluiting van wegen door lokale autoriteiten waardoor het chalet niet bereikt kan worden.
- door omstandigheden waarop Wens Chalets BV geen invloed heeft, inclusief oorlog, staking, rellen en andere gevallen van overmacht.

Indien het chalet vanwege een pandemie door overheidswege gesloten wordt, krijgt u de gelegenheid, mits beschikbaar, om uw verblijf om te boeken of ontvangt u een voucher voor 100% van de waarde van het bedrag van de boeking. Deze voucher is vanaf het moment van uitgifte een jaar geldig.

Klachten

Ondanks al onze zorgen en bemoeienis is het toch mogelijk dat een deelnemer meent een rechtvaardige klacht te hebben. Heeft u klachten over de accommodatie of bent u ontevreden over uw chaletstaf, dan dient u dit direct te melden aan de chaletstaf of bij de regiomanager van Wens Chalets ter plaatse. Is er niemand aanwezig of wordt de klacht volgens u niet naar behoren opgelost, dan dient u direct vanaf uw vakantiebestemming telefonisch of per e-mail contact op te nemen met ons kantoor in Nederland. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat Wens Chalets op het moment dat u uw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct iets kan en wil doen. Achteraf, na thuiskomst is het helaas niet meer mogelijk deze problemen op te lossen.

Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen klachtenformulier is ingevuld, worden in Nederland te Baarn niet in behandeling genomen. Wordt uw klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan kunt u uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis uw klacht schriftelijk (met een motivatie) indienen. Het opsturen van alleen een klachtenformulier zonder verdere toelichting is niet voldoende. Opmerkingen op het door u ingestuurde enquêteformulier worden niet als klacht beschouwd en worden ook niet als zodanig behandeld.

Wens Chalets accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele toezeggingen van haar personeel voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegd vertegenwoordiger van Wens Chalets.

Huisdieren

In principe mogen honden of andere huisdieren niet worden meegenomen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij groepsboekingen. Neem hiervoor contact op met Wens Chalets B.V.

Sauna/solarium/bubbelbad/open haard

Het gebruik van haardhout is inclusief in de reissom. Indien er een sauna (solarium en/of bubbelbad) in het chalet aanwezig is, dient u er rekening mee te houden dat deze in overleg te benutten is. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u gebruik maken van de sauna. Buiten deze tijden is dit op aanvraag. Indien u gebruik wenst te maken van de sauna, dan dient u dit van tevoren aan de staf door te geven, zodat zij de sauna tijdig voor u aan kunnen zetten. 

Internetgebruik in de chalets

Het is de gebruiker niet toegestaan om het Wifi netwerk in de chalets te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden. Ook mag het Wifi netwerk in de chalets niet gebruikt worden voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan. Voor wat betreft het gebruik van de beschikbaar gestelde bandbreedte geldt een zogeheten fair-use policy. In het belang van alle gebruikers is het niet toegestaan grote bestanden zoals bijvoorbeeld films en CD-image bestanden te down- dan wel te uploaden. Wens chalets behoudt zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten peer-to-peer verbindingen te blokkeren. Ook indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen in het belang van alle gebruikers. Wij bieden WIFI aan als extra service. Aan de functionaliteit van onze WIFI kunnen geen rechten worden ontleend.

Rookbeleid

Voor al onze chalets geldt een niet-roken beleid. Dit geldt voor alle ruimtes in het chalet. Bij overtreding van deze regel geldt een boete van € 500,-.

Schade

Het is voor Wens Chalets BV niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de deelnemer door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen, geld inbegrepen. Wanneer er schade ontstaat aan het chalet door toedoen van de deelnemer wordt dit doorberekend aan de veroorzaker van de schade na overleg met de chaletstaf en overhandiging van een schadeformulier.

Fotomateriaal

Indien u uw vakantiefoto’s aan ons doorstuurt, houdt u dan rekening met het volgende: na plaatsing vervalt het auteursrecht (voor Wens gebruik) aan Wens Chalets BV. Wens Chalets BV aanvaardt geen verantwoording voor foto's met ontbrekende gegevens.

Uitsluiting

Wanneer blijkt dat een deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie.

Skihuur

In sommige gevallen is het voor u mogelijk om via Wens Chalets korting te krijgen op uw skilessen, skihuur en/of skipassen. U gaat in alle gevallen een rechtstreekse overeenkomst aan met de skischool, skiverhuur- en/of skipas maatschappij. Wens Chalets is derhalve niet verantwoordelijk voor deze overeenkomsten. Alle prijzen, kortingen en informatie die door Wens Chalets en haar personeel ter plaatse gecommuniceerd wordt, is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Vervoer door derden

Vervoer dat door Wens Chalets b.v. wordt geboekt, wordt door een derde partij uitgevoerd. De door de vervoersmaatschappij gehanteerde (betalingsvoorwaarden’ zijn hierop van toepassing. Deze voorwaarden hebben enkel betrekking op het vervoer gedeelte dat geboekt is, echter niet op het arrangement dat door Wens Chalets b.v. wordt verzorgd. Wens Chalets kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld door (wan)prestaties van de vervoersmaatschappij.

Eventuele en evidente fouten, vergissingen, indicatie prijzen op de website en in de prijzentabel of op andere kennisgevingen binden ons niet. 

Wens Chalets BV
Stationsweg 24
3743 EN BAARN
Nederland
T. +31 (0)35 543 66 77
F. +31 (0)35 54 29 444
www.wenschalets.com